Col·lecció: Dossiers Did@c-TIC's

Elements 1 a 11 d'un total de 11
Inclusió digital a l'aula Ester Castejón, Conxi López i Miquel Selga

Sinopsi

Tal com diu Mel Ainscow (2002)  “la inclusió és un procés sense fi per trobar millors formes de respondre a la diversitat. Tracta sobre el fet de conviure amb la diferència i d’aprendre a aprendre de la diferència. Des d’aquest punt de vista, la diferència esdevé un factor positiu i un estímul per a l’aprenentatge.”    Com podem els docents minimitzar les barreres a la participació i l’aprenentatge dels nostres alumnes? És una qüestió de recursos o de canvi d’estratègies? Mai com ara hem tingut tantes eines al nostre abast per a universalitzar i personalitzar l’aprenentatge… a què esperem? Aquest llibre pretén respondre aquestes i d’altres preguntes...   La tecnologia és per sí mateixa pedagogicàment innovadora? No pas. En canvi les escoles o instituts que s’entossudeixen en ser cada dia més inclusius sí que estan immersos en la recerca de noves estratègies. La innovació educativa no els és aliena.   L’objectiu d’aquest dossier és introduir un concepte molt més ampli, el de la inclusió digital, en les aules. Fa propostes concretes per promoure entre els docents l’enriquiment i el disseny d’activitats educatives de manera que donin més oportunitats d’èxit a TOTS els alumnes, sense exclusions. Aquest dossier pretén mostrar com la tecnologia es pot posar al servei d’aquest repte; vol presentar com algunes eines digitals a l’abast de tothom poden ser les grans aliades de l’escola inclusiva.   El lector compromés en l’educació d’infants i adolescents  trobarà en aquestes pàgines un filó d’idees i recursos per aconseguir implicar-los en el seu propi aprenentatge.Veure fitxa

Paper 14.00 €
Epub 5.99 €
Pdf 14.00 €

Acció social 2.0. Per crear, compartir i reinve... Óscar Martínez i Anna Forés

Sinopsi

La lectura d'aquest llibre ofereix quatre elements claus. Per una banda, dins de la línia de dossiers did@ctics, ens apropa als àmbits educatius més vinculats a l'acció social. Per altra combina clarament els coneixements teòrics amb la pràctica real i realista de les propostes que es poden dur a terme en l'acció social a partir de la web i el concepte 2.0. El tercer element clau del llibre és que ha sabut trobar els màxims referents del camp social per comptar amb la seva experiència en la integració de les tecnologies. És un llibre suggerent, que aporta elements reflexius, propostes clares d'acció i un saber compartit, essent aquest el quart element clau. És un llibre per a tots els professionals de l'educació, molt recomenable per als que treballen des de l'acció social i especialment inspirador per aquells estudiants que vulguin conèixer les posibilitats de l'acció social 2.0.

Veure fitxa

Paper 15.00 €
Epub 6.50 €
Pdf 15.00 €

L'ús didàctic dels mitjans de comunicació i les... Débora Chomski

Sinopsi

Què fan els nens petits amb els mitjans de comunicació i les TIC? Com van influir aquests aparells i la cultura audiovisual en la construcció de la identitat, els valors, el consum i el pensament infantil? I què podem fer els educadors davant dels desafiaments que ens van proposar aquesta cultura audiovisual, cada vegada més globalitzada, i una nova infància? En aquest llibre, adreçat al professorat d'educació infantil, analitzem aquestes i altres qüestions així com alguns casos de la vida real dels nens a les escoles que han motivat la reflexió teòrica i el desenvolupament d'experiències i bones pràctiques educatives per a un ús més crític i creatiu dels mitjans i les TIC a l'escola i a la llar.

Veure fitxa

Paper 17.00 €
Pdf 17.00 €

Metodologies, eines i estratègies TIC per a una... Núria Alart, Ramon Barlam, Flora Grané i Núria Reguant

Sinopsi

Aquest és un llibre que, com el seu títol indica, està destinat als professionals de l'educació secundària. Però en el seu interior trobareu elements interessants que poden ser de gran utilitat per la resta d'etapes educatives. L'educació en un món multicultural comença a ser una realitat irreversible als nostres centres educatius, i és per això que des de la responsabilitat de fer una escola millor, cal reflexionar i trobar la millor manera d'afrontar aquest repte (que no problema). Només des d'un tractament integrador de la diversitat podrem reforçar els fonaments de la societat del coneixement, i aquesta tasca no és només a mans del professorat de les aules d'acollida i de diversificació curricular, sinó també sobre la taula de tots els ensenyants i de tota la comunitat educativa. El perfil dels autors es complementa amb gran harmonia per oferir-nos un bon equilibri entre teoria i pràctica, combinant competències bàsiques, intel•ligències múltiples, PBL, etc. amb la suma d'experiències i bones pràctiques portades a terme per ells mateixos a les seves aules. Però abans que res aquest és un llibre escrit amb sentiment, per uns professionals que no poden amagar la seva passió per la seva feina i la seva implicació. Un sentiment que, com podreu comprovar, s'encomana i enganxa.

Veure fitxa

Paper 19.00 €
Pdf 19.00 €

La competència digital a l’educació primària AAVV

Sinopsi

El tema que ens ocupa és força complex, i simple alhora. Complex, ja que se n’ha escrit molt en poc temps i hi ha un munt d’interpretacions segons les diferents visions i formes de portar a terme aquest nou llenguatge tecnològic emergent a l’escola i a l’aula; i simple perquè és ja una obvietat la imperiosa necessitat de formar el nostre alumnat d’avui dia en tot un seguit de competències que ben aviat faran servir en el món laboral i que molt probablement van molt més enllà de les aplicacions que avui fem servir. I la competència digital és una d’aquestes capacitats cada cop més necessàries per fer front eficaçment a tots els reptes que ens ofereix la societat d’aquest nostre segle XXI. Pel que fa al llibre, l’estructura és ben senzilla: un primer capítol que permet fer un breu i ràpid repàs al context tecnològic i socioeducatiu actual, així com posar les bases sobre el que s’entén per alfabetització digital i competència digital, i fer una proposta agosarada de com s’haurien d’incorporar les TIC/TAC en el nostre sistema educatiu; un segon capítol desenvolupat per tres mestres de primària i experts coneixedors de les TIC del grup de recerca PSiTIC de la FPCEE Blanquerna, que han pogut esbrinar quin és el tractament que es fa de la competència digital en totes les àrees i en els tres cicles de primària dels nous decrets de primària, a banda de presentar un seguit d’interessants propostes didàctiques per portar directament a l’aula; i un tercer capítol en què es presenten quatre projectes d’escola que treballen la competència digital des de diferents angles, visions i perspectives.

Veure fitxa

Paper 18.00 €
Pdf 18.00 €

Educació, museus i TIC Janine Sprünker i Glòria Munilla

Sinopsi

En el present dossier proposem una educació patrimonial mitjançant recursos educatius en línia de contingut de patrimoni, els quals es poden dividir en materials i activitats accessibles des de pàgines web com per exemple portals educatius, museus i altres institucions de patrimoni. No només volem apropar a mestres i professors, sinó que també gestors i gestores de patrimoni a les possibilitats educatives que ofereix la fusió de noves tecnologies i el patrimoni. Introduir materials i activitats en línia amb contingut de patrimoni en els processos d’ensenyament i aprenentatge permet un aprenentatge transversal de continguts procedents de diferents matèries i afavoreix l’adquisició de competències bàsiques en situacions i pràctiques reals de l’alumnat.

Veure fitxa

Paper 18.00 €
Pdf 18.00 €

Les WebQuest en l'educació infantil i primaria Jordi Adell, Carme Barba, Iolanda Bernabé i Sebastià Capella

Sinopsi

Aquest dossier vol donar a conèixer les WebQuests com una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet, té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte. Volem apropar-vos a una forma específica d'aprofitar el potencial educatiu d’Internet. Per a això, en primer lloc, es descriu què és una WebQuest i perquè són un recurs de gran interès educatiu a l'escola de la societat del coneixement i de les TIC. A continuació, s'aprofundeix en el procés de creació d'una WebQuest i es donen pautes pràctiques per a la seva elaboració, des de la idea inicial fins que està enllestida per a fer-la servir amb l'alumnat. A més, s'explica com dur a terme l'aplicació de les WebQuests a l'aula, exposant exemples de pràctiques reals de diferents nivells i àrees.

Veure fitxa

Paper 16.00 €
Pdf 16.00 €

Recursos TIC per a la tutoria en l'educació sec... Núria Alart i Joan Ruaix

Sinopsi

El primer que pensa un professor tutor de secundària quan es planteja elaborar activitats destinades a desenvolupar diferents competències bàsiques relacionades amb el temps de tutoria és on pot trobar idees, recursos i orientacions didàctiques per a poder-ho fer. Doncs bé, aquest llibre dóna resposta a aquesta inquietud. Qualsevol professional de l’educació trobarà en aquest llibre idees per a afrontar la pràctica docent quotidiana. També hi trobarà multitud de recursos TIC en què pot recolzar la seva tasca diària i orientar-la cap al desenvolupament d’algunes de les competències bàsiques que cal treballar amb els nostres alumnes d’ESO. En aquest llibre ens proposem fer-ho tot, principalment, des de la Tutoria de secundària, per a la qual cosa donem eines didàctiques per a treballar els principals àmbits temàtics de l’acció tutorial: la dinàmica de grups, l’educació emocional, l’educació en valors, la multiculturalitat i l’orientació professional, i tot plegat, avaluat mitjançant el portfoli o carpeta d’aprenentatge, i tenint en compte la multiplicitat d’intel•ligències que tenen els alumnes. Així mateix, es posa molt èmfasi en la teoria de les Intel•ligències Múltiples com a manera de conèixer millor el nostre alumnat, utilitzant els recursos TIC com a font de motivació i treball en grup. Aquest llibre descriu, entre altres, com podem treballar els aspectes tutorials per mitjà de les WebQuests, de les caceres del tresor, dels blogs o bé de l’aprenentatge basat en problemes (PBL).

Veure fitxa

Paper 17.00 €
Pdf 17.00 €

Usos educatius dels blogs Francesc Balagué i Felipe Zayas

Sinopsi

Blogs, edublogs o quaderns de bitàcola; fa escassament quatre anys, uns quants professors pioners van començar a introduir-los en l'àmbit escolar. L'evolució d'aquest fenomen ha estat espectacular i cada vegada són més els serveis i recursos disponibles. Partint de la seva contextualització en la web 2.0, el blog es descriu com a sistema de gestió de continguts amb una dimensió social i comunicativa molt important. El blog és, en primer lloc, un mitjà de comunicació que pot contribuir a enriquir les interaccions entre els alumnes i entre aquests i el professor per afavorir aprenentatges actius. A més, el blog permet establir comunicació amb persones i grups situats més enllà del centre educatiu. Aquest dossier té com a finalitat considerar els seus usos i possibilitats educatives dels blogs. Per a aconseguir-ho és necessari descriure l’estructura i les opcions de la plataforma en la qual s’allotja el blog. Alhora, aquesta anàlisi es veu recolzada per una col•lecció d'experiències reals de professors i professores que l'han estat utilitzant i que expliquen els detalls de la seva aplicació didàctica. Per fomentar-ne l’ús i animar el lector a introduir-se en la 'blogosfera educativa' es recullen recursos, manuals i enllaços d'interès que el guiaran en aquest apassionant viatge.

Veure fitxa

Paper 16.50 €
Epub 7.50 €
Pdf 16.50 €

Les TIC a l'Educació Infantil M.Roser Torrescasana, Jordi Cases

Sinopsi

En la primera part d’aquest dossier hi podreu trobar reflexions de com les TIC estan immerses en la vida quotidiana dels infants i donem pistes de com l’escola hi té molt a dir a l’hora de poder educar i ensenyar des de les TIC i amb les TIC als més petits. A partir del procés de desenvolupament de l’infant, els projectes curriculars, el rol del mestre i el treball en equip, podem veure de quina manera les TIC hi poden tenir cabuda a l’educació infantil i quins aspectes cal tenir en compte per provocar canvis efectius. Plantegem també quines haurien de ser les competències bàsiques TIC en aquesta etapa. En la segona part hi posem de relleu aspectes d’organització i gestió de recursos TIC tenint en compte l’equip de mestres, les necessitats tecnològiques de l’escola i l’organització de l’aula d’Ed. Infantil. Després analitzem el programari bàsic a utilitzar i recursos varis en funció de les àrees curriculars. Sabem que són aspectes en constant evolució, però pensem que davant de l’allau de possibilitats i la diversitat de recursos que tenim a l’abast, cal acotar, seleccionar i optimitzar-los per tal que siguin el màxim d’efectius davant les pròpies necessitats. Per acabar, exposem i expliquem diferents experiències reals, portades a terme a diferents escoles i per diferents persones, en les que es pot percebre l’adaptació de l’ús de les TIC a les necessitats de cada escola, equip de mestres i/o alumnes, amb l’idea de que siguin aportacions útils a tots aquells que realment considerem que les TIC no només s’han d’ensenyar.

Veure fitxa

Paper 16.00 €
Epub 6.50 €
Pdf 16.00 €

Projectes telemàtics a l'educació primària: un ... Anna Pérez i Sabina Redondo

Sinopsi

Aquest dossier pretén donar a conèixer en profunditat els projectes telemàtics com un dels recursos vàlids que poden ajudar a transformar l'escola a través de la integració de les TIC en la pràctica quotidiana i dins el currículum escolar. Al llarg dels capítols es veurà com el projectes telemàtics cooperatius tenen el seu antecedent en el treball per projectes i com comparteixen procediments i metodologia. Es fa una anàlisi de les característiques principals dels projectes telemàtics: el treball col•laboratiu de l’alumnat i del professorat i la interdisciplinarietat en el tractament dels continguts. Aquesta orientació i les metodologies que s’utilitzen porten, inevitablement, al canvi de rols dels dos protagonistes del procés d’ensenyament-aprenentatge: mestres i alumnes. El mestre esdevé un intermediari entre l'alumne i els mitjans que li permeten assolir els coneixements; i aquest darrer esdevé l'actor i el protagonista del seu aprenentatge. El plantejament de fons és formular una escola lligada a la societat: la societat de la informació i comunicació, la societat del coneixement. Completen el dossier dos grans apartats més. L’un exposa amb detall què són els projectes telemàtics i com i quan es poden fer servir a cada cicle de l’educació primària. L’altre conté una selecció de diferents projectes telemàtics amb la descripció corresponent. Tot plegat, per donar a conèixer que els projectes telemàtics són una realitat a Internet al servei de qualsevol educador o educadora.

Veure fitxa

Paper 16.00 €
Pdf 16.00 €

Elements 1 a 11 d'un total de 11