Col·lecció: VullSaber

Elements 25 a 36 d'un total de 225

Georg Simmel. La fundació de la sociologia anal... Salvador Giner
Paper 9.90 €
Epub 6.99 €
Pdf 9.90 €
Mary Douglas. La mirada antropològica d'una cat... Cristina Larrea Killinger
Paper 9.90 €
Epub 6.50 €
Pdf 9.90 €
El capitalisme del segle XXI Francisco Tirado i Ana Gálvez
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
El capitalisme del segle XXI Anna Mª Gálvez Mozo, Francisco Tirado Serrano
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
La comunicació corporativa Jordi Morató
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
La comunicació corporativa Jordi Morató Bullido
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Pierre Bourdieu. La vida com a combat Jordi Busquet Duran
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Els sistemes d'informació a l'empresa Josep Cobarsí
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Pierre Bourdieu. La vida com a combat Jordi Busquet
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Els sistemes d'informació a l'empresa Josep Cobarsí Morales
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Sigmund Freud. La psicoanàlisi i les raons del ... Francesc-Xavier Marín Torné
Paper 9.90 €
Epub 5.99 €
Pdf 9.90 €
Émile Durkheim. Sociòleg de la moral Lluís Flaquer Vilardebó
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Elements 25 a 36 d'un total de 225