Elements de sintaxi generativa

Elements de sintaxi generativa

Jordi Fortuny Andreu

Col·lecció: Manuals
Número: 266

Dades del llibre

ISBN: 9788491806004
Publicació: 10/2019
Idioma: Català
Format: Rústica
Nombre de pàgines: 200
Mida: 15.5 x 23.5 cm
21.00 €

Lliurament: 10 dies laborables

ISBN: 9788491806011
Publicació: 11/2019
Idioma: Català
Format: PDF
21.00 €

Sinopsi

Elements de sintaxi generativa és una introducció concisa a la sintaxi generativa. S’ha dissenyat per emprar-se com a llibre de text d’una primera assignatura quadrimestral sobre aquesta matèria. Va adreçat especialment a estudiants que ja tenen nocions de lingüística general i que a més s’han familiaritzat amb l’estudi descriptiu de les propietats gramaticals de la llengua catalana. No es pressuposen coneixements previs de sintaxi generativa. Aquest llibre de text conté, al final de cada tema, una llista d’exercicis que pretenen desenvolupar la destresa de l’estudiant a l’hora de construir arguments sòlids i descripcions precises sobre fenòmens lingüístics.

Autoria

Jordi Fortuny Andreu
Autor

JORDI FORTUNY ANDREUEs va llicenciar en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona l’any 2001 i es va doctorar en Ciència Cognitiva i Llenguatge l’any 2007 a la mateixa universitat. Ha estat estudiant de doctorat convidat del Departament de Lingüística i Filosofia del Massachusetts Institute of Technology (2004), lector de català del Departament de Llengües, Literatures i Cultures de la University of Massachusetts Amherst (2006-2007), investigador postdoctoral del Departament de Lingüística de la Rijksuniversiteit Groningen (2007-2009), investigador en el Programa Juan de la Cierva del Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona (2009-2012) i investigador en el Programa Beatriu de Pinós del Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona (2013). Des del setembre del 2013, és professor de la Secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, en la qual imparteix docència, especialment, sobre sintaxi catalana.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-4921-4945
Universitat:  https://departament-filcat-linguistica.ub.edu/directori-organitzatiu/jordi-fortuny-andreu
Empresa:  https://scholar.google.es/citations?user=6vRdlNEAAAAJ&hl=ca

Llibres relacionats