Col·lecció: UOC Business School

Elements 1 a 8 d'un total de 8
Gamificación: fundamentos y aplicaciones Ferran Teixes Argilés

Sinopsi

Este libro pretende ser una introducción a la gamificación para aquellas personas que quieran saber en qué consiste. Se ha divido el texto en dos partes diferenciadas. En la primera parte se explica en qué consiste y en qué se basa, haciendo especial hincapié en los fundamentos psicológicos de un buen sistema de gamificación. Se analiza la relación que tiene con los juegos, cuáles pueden ser sus elementos principales y cómo se puede definir un modelo de gamificación. En la segunda parte se tratan las aplicaciones concretas de la gamificación en el mundo de la empresa, de la educación, de la salud, de la gestión pública e, incluso, en la vida cotidiana. Para completar las explicaciones, se han incluido entrevistas, realizadas por el autor, a personas que han aplicado, de manera real, la gamificación en distintos ámbitos.

Veure fitxa

Paper 14.00 €
Epub 6.99 €
Pdf 14.00 €

Reiniciar. Fotografías de la crisis económica Joan Miquel Piqué-Abadal

Sinopsi

Se han escrito millones de páginas sobre la crisis; se han puesto sobre la mesa centenares de teorías sobre el pasado, el presente y el futuro; se han señalado culpables, víctimas, y responsables. Seguramente ya se ha dicho prácticamente todo. Por esto, "Reiniciar" es un libro diferente, que aporta serenidad, espíritu positivo y visión estratégica, tres cualidades que actualmente son bastante escasas y que hace falta promover. Producto de cuatro años de reflexiones instantáneas desde el interior de la crisis económica, fotografías del momento y de cada situación, este libro plantea claves para entender mejor el momento que vivimos y quiere implicar al lector por tal que, entre todos, encontremos los caminos que nos traigan hacia un nuevo modelo económico.

Veure fitxa

Epub 6.99 €

Sostenibilitat: el nou motor de la innovació Anna  Buxaderas i Rierola, Ariadna Benet i Mònico

Sinopsi

Segurament us preguntareu si no s'ha parlat prou de sostenibilitat i si cal llegir un altre llibre que, tot i ser breu, insisteix en el tema. Actualment, la sostenibilitat s'observa com un motor d'innovació i millora empresarial. Per això, en comptes de parlar de les conseqüències negatives del model socioeconòmic actual i la necessitat d'adoptar pràctiques més sostenibles a fi d'evitar un col·lapse social i mediambiental, aquest llibre incideix en les oportunitats que resulten de la transició empresarial cap a la sostenibilitat o creació d'un nou paradigma empresarial. La introducció demostra com la transformació cap a la sostenibilitat permet que les empreses passin a funcionar com a part d'un sistema tancat, la biosfera, i alhora creïn valor i obtinguin beneficis econòmics de solucionar problemes reals. Els nou casos de Pimes catalanes exposats il·lustren les etapes del procés de transformació, les dificultats i els beneficis obtinguts, i ofereixen eines concretes i efectives als empresaris perquè puguin comprendre i adaptar-se al nou paradigma emergent que té la potencialitat d'afavorir els que s'hi apuntin i d'esborrar del mapa els que l'ignorin.

Veure fitxa

Paper 15.00 €
Epub 7.49 €
Pdf 15.00 €

Reiniciar. Fotografies de la crisi econòmica Joan Miquel Piqué-Abadal

Sinopsi

S'han escrit milions de pàgines sobre la crisi; s'han posat sobre la taula centenars de teories sobre el passat, el present i el futur; s'han assenyalat culpables, víctimes, i responsables. Segurament ja s'ha dit pràcticament tot. Per això, Reiniciar és un llibre diferent, que aporta serenitat, esperit positiu i visió estratègica, tres qualitats que actualment són bastant escasses i que cal promoure. Producte de quatre anys de reflexions instantànies des de l'interior de la crisi econòmica, fotografies del moment i de cada situació, aquest llibre planteja claus per entendre millor el moment que vivim i vol implicar el lector per tal que, entre tots, trobem els camins que ens portin cap a un nou model econòmic.

Veure fitxa

Paper 14.00 €
Pdf 14.00 €

Emprendre en clau de competències Marta Zaragoza Domingo

Sinopsi

Aquest llibre pretén ser una eina, tant per a aquelles persones que vulguin engegar un procés emprenedor com per a aquelles persones empresàries que vulguin revisar la direcció estratègica de la seva empresa, a partir d'un marc teòric i metodològic que els permetrà avaluar les seves competències, o sigui, el conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds necessaris per crear, consolidar i fer créixer un projecte. Per altra banda, també permet analitzar tot un conjunt de factors, personals i estructurals, que afecten de manera positiva i/o negativa un projecte emprenedor o empresarial. La metodologia que s'exposa en aquestes pàgines ha estat fruit d'un procés d'investigació i recerca intradisciplinar en l'àmbit de l'emprenedoria i de l'empresa. Per tant, ha estat el resultat d'adaptar una metodologia contrastada a nivell europeu en l'àmbit de la orientació professional i d'acompanyar i donar suport a gairebé un miler de persones emprenedores i empresàries.

Veure fitxa

Paper 14.00 €
Epub 6.99 €
Pdf 14.00 €

Elements 1 a 8 d'un total de 8