Inventaris del desenvolupament d’habilitats comunicatives MacArthur-Bates en català

Inventaris del desenvolupament d’habilitats comunicatives MacArthur-Bates en català

Guia d’ús i manual tècnic

Anna Amadó Codony, Elisabet Serrat i Sellabona, Eva Aguilar Mediavilla, Iris Badia Llenas, Llorenç Andreu Barrachina, Miquel Serra Raventós, Mònica Sanz-Torrent

Col·lecció: Manuals
Número: 268

Dades del llibre

ISBN: 9788491808268
Publicació: 02/2022
Idioma: Català
Format: Rústica
Nombre de pàgines: 258
Mida: 15.5 x 23.5 cm
27.00 €

Lliurament: 8 dies laborables

ISBN: 9788491808282
Publicació: 02/2022
Idioma: Català
Format: EPUB
8.99 €

Sinopsi

En aquest manual presentem una eina d’avaluació fàcil i útil per als professionals del desenvolupament infantil. Els inventaris del desenvolupament comunicatiu i lingüístic MacArthur-Bates, a partir de les observacions de les mares i els pares, descriuen, situen i permeten seguir l’adquisició de les competències comunicatives i lingüístiques dels infants entre els 8-18 mesos (CDI-I) i els 16-30 mesos (CDI-II). El CDI-I inclou les primeres mostres de comprensió del llenguatge, la comprensió i l’expressió de les primeres paraules en català, els gestos comunicatius que els infants produeixen i les accions simbòliques en què participen. El CDI-II inclou la producció d’un inventari ampli de paraules en català, les habilitats morfològiques, així com la complexitat gramatical dels enunciats infantils.

Autoria

Anna Amadó Codony
Autor

Doctora en Psicologia i professora associada a la Universitat de Girona (UdG). Ha impartit docència en assignatures i cursos de grau i de màster en matèries sobre educació i aprenentatge, necessitats educatives especials i trastorns del llenguatge. Ha dirigit treballs finals de grau (TFG) en aquesta mateixa universitat i ha fet de tutora de treballs finals de màster (TFM) a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment és membre del Grup de Recerca en Llenguatge i Cognició – UdG. Els seus interessos de recerca se centren en l’estudi del desenvolupament de les habilitats sociocognitives i les funcions executives, així com en l’estudi de la influència del llenguatge en aquests aspectes del desenvolupament. Els seus treballs s’han publicat en revistes científiques, llibres i capítols de llibres, i ha participat en congressos d’àmbit internacional. Ha estat revisora en revistes d’àmbit nacional i internacional.

ORCID:  0000-0002-3012-4202
Universitat:  UDG

Elisabet Serrat i Sellabona
Autor

Doctora en Psicologia i professora a la Universitat de Girona (UdG). Ha impartit docència en assignatures i cursos de grau, postgrau, màster i doctorat, en matèries sobre llenguatge i cognició, trastorns del llenguatge i adquisició del llenguatge. Ha dirigit treballs finals de grau i de màster (TFG i TFM) i tesis doctorals a la UdG, i ha participat com a tutora de TFM a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És responsable del Grup de Recerca en Llenguatge i Cognició – UdG. La seva producció científica ha estat publicada en revistes científiques, llibres i capítols de llibres. La temàtica de la seva trajectòria científica se centra en l’estudi de l’adquisició del llenguatge, així com en la influència del llenguatge en el desenvolupament de les habilitats sociocognitives. Ha participat en congressos d’àmbit internacional com a avaluadora de projectes i com a revisora en revistes d’àmbit nacional i internacional.

Universitat:  UDG

Eva Aguilar Mediavilla
Autor

Licenciada y doctora en Psicología, máster en Perturbaciones del lenguaje y la audición por la Universidad de Barcelona (UB), habilitada y logopeda. Ha trabajado en diversas universidades—UB, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Universitat Oberta de Catalunya (UOC)— y actualmente es profesora titular de la Universidad de las Islas Baleares (UIB).

Universitat:  https://www.uib.eu/personal/ABTE1MjY1/

Iris Badia Llenas
Autor

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona (UdG) i diplomada en Magisteri d’Audició i Llenguatge per la Universitat Cardenal Cisneros. Va obtenir el diploma d’estudis avançats en el doctorat de Cognició i Llenguatge de la Universitat de Barcelona (UB). Ha estat professora associada a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, mestra d’audició i llenguatge, i actualment és psicopedagoga al CREDA Narcís Masó de Girona. Col∙labora en diverses investigacions sobre l’adquisició del llenguatge i els trastorns del llenguatge i la comunicació.

Universitat:  UDG

Llorenç Andreu Barrachina
Autor

Diplomat en Educació Primària i llicenciat en Psicopedagogia per la Universitat Jaume I (UJI), i doctor en Ciència Cognitiva i Llenguatge per la Universitat de Barcelona (UB). Funcionari del cos de mestres d’audició i llenguatge en excedència, actualment és professor catedràtic i investigador de l’eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A més codirigeix el Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL UB/UOC). La seva recerca se centra en l’estudi de l’aprenentatge, el processament i la intervenció del llenguatge oral i escrit en nens amb trastorn del desenvolupament del llenguatge. Fruit d’aquesta investigació, ha publicat diversos articles en revistes internacionals. Ha estat investigador visitant a la Universitat de Pennsilvània (Penn), a la Universitat de Puerto Rico (UPR) i a la Universitat de Texas a Dallas (UTD).

ORCID:  0000-0001-8568-2511
Universitat:  https://www.researchgate.net/profile/Llorenc-Andreu

Miquel Serra Raventós
Autor

Catedràtic jubilat de Psicologia al Departament de Cognició, Desenvolupament i Educació de la Universitat de Barcelona (UB). Ex membre del Comitè Executiu de la International Association for the Study of Child Language (IASCL), fundador de l’European Association for Study of Child Language Disorders (EUCLDIS), exdirector del màster i del servei extern de Logopedia de la UB. Membre d’honor del Col∙legi de Logopedes de Catalunya (CLC) i de l’Associació per a l’Estudi de l’Adquisició del Llenguatge (AEAL). Coautor de La adquisición del lenguaje (Ariel), autor de Comunicación y Lenguaje (UB) i més d’un centenar de conferències nacionals i internacionals, presentacions a congressos, articles i capítols de llibres sobre psicolingüística, adquisició i patologia del llenguatge.

ORCID:  0000-0001-6113-8167
Universitat:  UB
Empresa:  http://worldcat.org/identities/lccn-n2001155173/

Mònica Sanz-Torrent
Autor

Professora catedràtica del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació (secció Processos Cognitius) de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona (UdG) i doctora en Psicologia al programa Ciència Cognitiva i Llenguatge de la UB. Ha estat professora i/o docent col∙laboradora de la UdG, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Ramon Llull (URL).La seva docència se centra en l’àrea del llenguatge, la comunicació i el processament, l’adquisició i els trastorns orals i escrits, que imparteix en diferents graus i postgraus. En relació amb la recerca, ha fet diverses estades a universitats americanes i ha publicat en nombroses revistes científiques sobre l’àmbit. És codirectora de l’equip d’investigació del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL UB/UOC), el qual s’ha especialitzat en el trastorn del llenguatge (TEL/TDL) i altres trastorns del neurodesenvolupament i de l’aprenentatge.

ORCID:  0000-0002-2012-1956
Universitat:  UB

Llibres relacionats