Notícies

Lectures en obert sobre el present i el futur de l'educació


Lectures en obert sobre el present i el futur de l'educació

24/10/2022

L'Editorial UOC ha publicat 86 llibres en obert, a la disposició de qualsevol persona d'arreu del món, en línia i gratuïtament. Dos d'aquests títols s'especialitzen en educació i s'han fet públics per facilitar l'intercanvi de coneixement amb la comunitat docent, organitzacions i universitats, i poder repensar plegades l'aprenentatge enfront dels reptes i les oportunitats dels nous temps.

Decàleg per a la millora de la docència en línia

En aquest llibre pràctic, nascut en plena pandèmia per la COVID-19, dotze experts i expertes en ensenyament digital oferien suport al professorat per afrontar una situació d'emergència sense precedents. Els autors proposen potenciar i enriquir l'aprenentatge dels estudiants amb activitats i recursos en línia, per poder vincular a la realitat presencial o adoptar solucions híbrides en els sistemes educatius.

El llibre mostra pautes per evitar reproduir les classes presencials en línia i presenta estratègies per replantejar la docència des del disseny, els recursos, la metodologia i l'avaluació en el context digital.

Què hi trobaràs?

 • Un repàs per les set fases del disseny d'un curs en línia: anàlisi, planificació, disseny, creació, gestió, docència i avaluació.
 • Recomanacions per assegurar que l'avaluació virtual serveix realment perquè l'alumnat aprengui.
 • Tipus d'activitats electròniques i els seus components.
 • Estratègies d'ensenyament-aprenentatge clau que poden guiar i facilitar un aprenentatge significatiu a l'alumnat: de comunicació i interacció, planificació i gestió, dinamització, orientació i motivació, i avaluació.
 • Eines i recursos imprescindibles per a la docència en línia: cercadors i curadors de continguts, eines de comunicació personal/social, eines de creació de continguts, eines col·laboratives o creació d'activitats.
 • Cinc principis clau per al desenvolupament apropiat de competències.
 • Característiques del retorn pedagògic per contribuir a millorar l'aprenentatge: comentaris constructius que ajudin l'estudiantat a entendre les correccions i a saber cap on ha d'anar.
 • Explicació de com s'aplica un enfocament crític a l'ús de les noves tecnologies a les aules.
 • Pautes per dur a terme una col·laboració en xarxa i amb eficiència, que aporti valor als processos d'aprenentatge.
 • Una reflexió sobre els models de presencialitat discontínua o intermitent.

El llibre s'ha traduït fins ara al català i el basc i, fa poc, a l'anglès gràcies a una col·laboració amb l'Associació Internacional d'Universitats (IAU).

Transformar la universitat. Desafiaments, oportunitats i propostes des d'una mirada global

També nascut en pandèmia, aquest llibre ofereix una mirada global sobre la universitat i identifica els reptes i les tensions que afronta en els processos de canvi que viu, a partir de les converses amb onze experts internacionals. Els dos autors, Albert Sangrà, catedràtic d'Educació i director de la Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social (UOC), i Josep Gallifa, catedràtic de Psicologia i Educació (Universitat Ramon Llull), van entrevistar onze experts d'arreu del món que pertanyen a realitats i sistemes universitaris variats, amb diferents formacions i orientacions.

Què hi trobaràs?

 • Una anàlisi de les transformacions de tota índole a les quals s'enfronta la universitat: dels processos d'ensenyament-aprenentatge, coneixement, dels valors i l'organització i de la formació integral de la persona.
 • Reflexions d'onze entrevistes que mostren diferents visions o perspectives globals i de models d'universitat.
Consulta més llibres disponibles en accés obert.